Lærling

Ønsker du å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift. Da er du lærling.

Lærekandidat

Ønsker du en mindre omfattende prøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift. Da er du lærekandidat.

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål. Dette skjer etter samtykke fra fylkeskommunen.

  • Utdanning

    For å kunne komme fram til fagbrev i det faget du ønsker etter 2+2 modellen (to år i skole og to år i bedrift), er du avhengig av å velge riktig VG1-kurs og VG2-kurs. Vi representerer følgende fag: I tillegg til det vanlige løpet med 2 + 2, finnes det varianter og løsninger fram til…

    Les hele Utdanning

Kontakt oss

Lurer du på noe? Kontakt ditt lokale opplæringskontor?