Fundamenteringsfaget

Som fundamenteringsarbeider jobber du innen fagene peling, boring, spunting og forankring. Til dette arbeidet drifter og vedlikeholder du store maskiner med tilhørende utstyr.

Planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og dokumentasjon på utførte arbeider er sentrale oppgaver. Her kreves det stor grad av nøyaktighet og sikkerhet i utførelse.

Nyopprettet fag, tilgjengelig fra august 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Stålrørspeling for brofundament og kaianlegg
 • Betongpeling for fundamentering av bygg
 • Stålrørsboring og stålkjernepeler for fundamentering av broer og bygg.
 • Spunt og rørspunt for sikring av byggegrop
 • Forankringsarbeid for sikring av spunt og andre konstruksjoner
 • Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr
 • Dokumentere utført arbeid
 • Høyt fokus på HMS og kvalitet i utførelse

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

 • Fagbrev på jobb
 • Full opplæring i bedrift
 • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS