Om OKAB

OKAB er opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene. Vi hjelper bedrifter med inntak, og oppfølging av lærlinger og lærekandidater.

Dette gjør OKAB

 • Ressurs for medlemsbedriftene på fagopplæring
 • Bistår medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
 • Jobber aktivt med rekrutteringsarbeid for å få flere ungdommer til å velge vår bransje
 • Utdanner ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
 • Bidrar til å øke fagenes kompetanse og renommé

Vi følger opp lærlinger i Lærebedrifter

 • Tegne lærekontrakt og opplæringsavtale
 • Oppfølging av lærlinger, minst to ganger i året
 • Rådgivning i bedrift
 • Kvalitetssikring av opplæringen
 • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve

OKAB driver aktivt Rekrutteringsarbeid

 • Ungdomsskoler. Orientering om mulighetene i vår bransje
 • Videregående skole. Orientering om lærebedrifter, utplassering- og læreplasser
 • Messer. Orientering og synliggjøring av bransjene vi representerer


Alle medlemmer av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er tilsluttet et opplæringskontor. I tillegg er en rekke andre bedrifter tilsluttet. Opplæringskontorene er selvstendige enheter ved siden av MEF. OKAB er representert i alle fylker.

Finn ditt opplæringskontor

De regionale opplæringskontorene er en ressurs for både lærlinger og lærebedrifter. Vi tar vare på lærlingene våre, og vi gjør det enklere for bedrifter å ta i mot lærlinger innen anleggs- og bergfagene.

Se våre opplæringskontor