Bli lærebedrift

Vi i OKAB har ansvaret for de administrative oppgavene i forbindelse med fagopplæring, og lærebedriftene gjør den praktiske opplæringen. Vi gjør det enkelt å være lærebedrift.

Ta kontakt med oss

Lurer dere på hvordan det er å være lærebedrift, hvor mye ressurser det tar og om det er mye papirarbeid? Våre opplæringskontor tar gjerne en prat og hjelper dere på veien.

Finn nærmeste opplæringskontor

Hverdagen i lærebedriften

Den daglige opplæringen og oppfølgingen av lærlingen er bedriftens ansvar. Lærebedriften skal også gi underveisvurdering uten karakter.

OKAB hjelper bedriftene

Vårt ansvar er å følge opp lærebedriftene med:

 • Søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter (lærebedrift)
 • Skrive lærekontrakter
 • Utarbeide intern plan for opplæringen i bedrift
 • Dokumentasjonssystem for lærlingene
 • Rapportering om opplæringen til fylket
 • Bistå bedriftene i oppfølgning og vurdering av lærlingene
 • Gjennomføring av kurs og innmelding til ev. manglende teoriundervisning
 • Melde lærlingen opp til fagprøve

Underveisvurdering skal

 • Skal dokumenteres, og brukes som et redskap i læreprosessen
 • Danne grunnlag for tilpasset opplæring
 • Bidra til at lærlingen øker kompetansen sin i faget
 • Gis løpende og systematisk, som skriftlige eller muntlige meldinger
 • Gis begrunnet informasjon om hvilken kompetanse lærlingen har, og veiledning om hvordan man kan øke kompetansen sin i faget
 • Samtale mellom lærlingen og instruktøren minst én gang hvert halvår om utvikling i forhold til kompetansemålene i faget