Anleggsrørleggerfaget

Liker du å jobbe ute? Vil du jobbe for at alle skal få rent og godt drikkevann? Som anleggsrørlegger jobber du med å lage og vedlikeholde viktig infrastruktur for vann, avløp og overvann på et anleggsprosjekt.

Arbeidsoppgaver

  • Bygge, drifte og vedlikeholde vann- og avløpsanlegg
  • Bruke mange ulike maskiner og verktøy
  • Sanere og oppgradere vann- og avløpsanlegg
  • Ha en sentral rolle i de ulike prosjektene
  • Bidra til løsninger for ulike klimatiske utfordringer

Som anleggsrørlegger, legger du rør ute, monterer kummer og renseanlegg. Du kjenner til ulike gravemetoder, og hvordan man bygger opp veier, tomter og bygater. Du er med å lage trygge vannveier ved store nedbørsmengder, samtidig som at du sørger for at alle får rent og godt drikkevann.

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

Snakk med oss
Jente foran anleggsmaskin