Asfaltarbeider

Liker du å være ute? En asfaltarbeider lager, legger og vedlikeholder asfalt på blant annet veier og utearealer. Produksjonen skjer både ved stasjonære og mobile asfaltverk.

Arbeidsoppgaver

  • Produksjon / reproduksjon av asfalt
  • Laboratoriearbeid
  • Utlegging av asfalt
  • Overhaling av utstyr
  • Arbeidsvarsling og trafikkregulering

En asfaltarbeider kan jobbe på steder som motorveier, riks- og fylkesveger, flyplasser, parkeringsplasser, idrettsplasser, skolegårder, industriområder og uteanlegg i boligområder.

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

Snakk med oss
Jente foran anleggsmaskin