Veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Som veidrift- og veivedlikeholdsarbeider sørger man for at samfunnets krav til drift og vedlikehold av våre veier blir oppfylt både sommer og vinter.

Arbeidsoppgaver

  • Bruk av maskiner og annet utstyr
  • Bruk av digitale hjelpemidler
  • Bruk av gps-utstyr
  • Arbeidsvarsling

Vintervedlikehold

  • Brøyting, strøing og salting

Sommervedlikehold

  • Kantslått, feiing, grøfterensk og stikkrenner

Man står i første rekke for å ta beslutninger som påvirker kjøreforhold og fremkommelighet. Alt arbeid skal planlegges og gjennomføres løpende gjennom fire årstider.

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS
Jente foran anleggsmaskin