Anleggsgartner

Anleggsgartner

Liker du å være ute? Liker du å jobbe med hendene? Som anleggsgartner leder, og gjennomfører du den praktiske delen av driften på et anlegg.

Du får arbeide med store og mindre anleggsoppdrag i gågater, torg, parker og grøntanlegg i private hager.

Arbeidsoppgaver

  • Bygging og vedlikehold av utearealer
  • Tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper
  • Drift og vedlikehold av parker, hager, boligområder og kulturlandskap
  • Behandling av jord, planter, stein, betong og tre
  • Natursteinsmuring
  • Arbeidsplanlegging
  • Bruk av maskiner og utstyr
Jente legger brostein

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Etter fagbrev og praksis kan du ta mesterutdanning og dermed få mesterbrev som anleggsgartner.

Se studieløp

Alternativer til utdanning

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

Snakk med oss
Jente foran anleggsmaskin