Fjell- og bergverksarbeider

En fjell- og bergverksarbeider jobber med bergsprengning, fjellsikring og produksjon av pukk og grus i forbindelse med bygging av veier, tunneler og grunnarbeider for bygninger.

Arbeidsoppgaver

 • Betjening av borerigg
 • Drift av knuseverk
 • Stikking og oppmåling
 • Boring og spregning
 • Fjellrensk og sikring av fjell
 • Bruk og vedlikehold av andre maskiner og utstyr
 • Produksjon av pukk og grus

Som fjell- og bergverksarbeider arbeider du med bergverksdrift, i pukkverk eller med boring, lading og sprengning av tunneler og fjell i dagen. Du vil arbeide på varierte vei- og anleggsprosjekter der du ved hjelp av avansert teknologisk utstyr og maskiner baner vei for andre operatører i bransjen.

Faget er delt inn i tre fordypningsområder. Ved inngåelse av kontrakt må du velge ett av disse:

 • fjellsikring
 • knuseverk
 • bergsprengning

Fra stallarbeider til fjellborer

Kristin Larsen har alltid vært ei «hestejente» og har fagbrev i hestefaget. Nå har hun byttet ut tøylene med fjellboremaskin.

Les hele saken på anleggsmaskinen.no

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

 • Fagbrev på jobb
 • Full opplæring i bedrift
 • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS