Brønnborer fastland

Som brønnborer fastland jobber du med brønnboring på landjorda (i motsetning til ute på oljeplattform). Du kan blant annet jobbe med borerigger, høytrykkskompressor, senkborehammer med verktøy og boreteknikker og installasjoner.

Arbeidsoppgaver

  • Planlegge boring av brønn og brønnhull, inkludert valg av metoder, maskiner og verktøy.
  • Transport og rigging av maskiner og utstyr til borestedet
  • Boring i ulike typer grunnforhold
  • Vurdering av hms, bærekraft og miljøhensyn, samt å kunne forholde seg til gjeldende regelverk
  • Vedlikehold av borerigg og andre maskiner og verktøy

En boreriggoperatør borer etter grunnvann til vannforsyning, medvirker til å framskaffe fornybar energi og stabilisere byggegrunn før bygging av ny infrastruktur.

Fagbrev brønnborer fastland kvalifiserer til alle type jobber innen anleggsbransjen som bruker senkboringsrigger.

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

SE STUDIELØP

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS
Jente foran anleggsmaskin