Skogsoperatør

Liker du å jobbe ute og kjøre store maskiner? Som skogsoperatør har du skogen som arbeidsplass, og ditt verktøy er alt fra motorsag til moderne maskiner med avansert datateknologi.

Arbeidsoppgaver

  • Bruk av hogstmaskin og lastbærer
  • Utnytting og behandling av tømmer
  • Etablering og pleie av skog (skogskjøtsel)
  • Manuell hogst
  • Bruk av traktor med utstyr til transport og vegvedlikehold
  • Natur- og miljøkunnskap
  • Økonomi og planlegging

Du jobber med foryngelse som markberedning, planting og såing, ungskogpleie, tynnning, hogst og kjøring av tømmer.

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

HER KAN DU SØKE SKOLEPLASS

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS
Jente foran anleggsmaskin