Gjenvinningsoperatør

En gjenvinningsoperatør samler inn, transporterer, sorterer og behandler avfall. Gjenvinningsbransjen er en bransje i endring, blant annet på grunn av den teknologiske utviklingen og utviklingen på miljøfeltet.

Arbeidsoppgaver

  • Mottak og sortering av avfallet for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling
  • Betjene maskiner og utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall
  • Klargjøring og merking for videre bearbeiding og transport
  • Regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr


Som gjenvinningsoperatør utfører du mottak, sortering, behandling og videreformidling av alle typer fast avfall fra industri, næringsliv og husholdninger.

Du må ha kunnskap om avfallets opprinnelse, sammensetning, produktanvendelse og gjenvinningsform. Arbeidet utføres både manuelt, og ved hjelp av ulike typer maskiner og utstyr.

Gjenvinningsfaget er et særløp i Vg3.

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS