Vei- og anleggsarbeider

Vei- og anleggsarbeideren bygger og utfører mange ulike typer vei-, vann- og avløpsarbeid. Faktisk er det den fagarbeideren de fleste yrkesgrupper innenfor anleggsbransjen samarbeider med.

Arbeidsoppgaver

  • Bygging, drift og vedlikehold av veier
  • Arbeidsvarsling
  • Stikking og oppmåling
  • Anleggsarbeid, grunnarbeid og drift av anlegg
  • Vann- og avløpsteknikk
  • Bruk av masseforflytningsmaskiner

En vei- og anleggsarbeider deltar ofte i hele anleggsprosessen. Vei- og anleggsfagarbeideren bygger, vedlikeholder og sikrer veier, tunneler, bruer og infrastruktur for vann, avløp og overvann med maskiner og utstyr.

Andre viktige arbeidsoppgaver er forskaling, armering og støping. Det benyttes avansert utstyr, og vei- og anleggsarbeideren har et ansvar for å holde seg oppdatert på riktig bruk og vedlikehold av maskinparken. 

UTDANNING

Standard utdanningsløp fram til fagbrev er to år i skole, og to år i bedrift, dette kalles etter 2+2 modellen. 

Se studieløp

ALTERNATIVER TIL UTDANNING

Hvis du vil, så kan du. Det finnes alternativer til standard studieløp, ta en prat med oss om andre løsninger som:

  • Fagbrev på jobb
  • Full opplæring i bedrift
  • Lærekandidat

MULIGHETER FOR ALLE

Skal du velge videregående utdanning eller har du lyst til å bytte bransje? Det finnes muligheter uansett bakgrunn eller forutsetninger. Vi hjelper deg videre.

SNAKK MED OSS
Jente foran anleggsmaskin