Sør-Rogaland

Vi i OKAB Sør-Rogaland jobber aktivt for både lærlinger og lærebedrifter. I løpet av et år deltar vi på flere yrkesmesser, skolebesøk og andre arrangementer.

Har du spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Søk lærlingplass på VIGO

Nyttige lenker

Skoler vi samarbeider med

VÅRE FAGOMRÅDER

 • Anleggsmaskinfører
 • Anleggsgartner
 • Anleggsrørlegger
 • Anleggsmaskinmekaniker
 • Asfaltfaget
 • Brønn- og borefaget
 • Fjell og bergverk
 • Fundamenteringsfaget
 • Gjenvinning
 • Landbruksmaskinmekaniker
 • Vei og anleggsfaget
 • Veidrift og Veivedlikeholdsfaget
 • Yrkessjåførfaget

Se våre lærebedrifter i Sør-Rogaland

Her kan du finne aktuelle bedrifter i ditt fylke

Finn lærebedrift

Ta kontakt

Marie Oftedal

Daglig leder

Jan Kristian Løland

Opplæringskonsulent

Vegard Øverland Sande

Opplæringskonsulent

Anja Sande Skjærvold

Opplæringskonsulent

Kontorsteder

OKAB Sør-Rogaland

Adresse

Vassbotnen 23,
4033 Stavanger

Organisasjonsnummer: 988 896 098