Finnmark, Nordland og Troms

Vi i OKAB Nord jobber aktivt for både lærlinger og lærebedrifter. Vi deltar støtt og stadig på yrkesmesser, skolebesøk og andre arrangementer.

Hvis du har noen spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med en av våre dyktige opplæringskonsulenter!

Søk lærlingplass gjennom OKAB region Nord her

SKOLER VI SAMARBEIDER MED

Kompetanseboka

Finn lærebedrift

Her kan du finne aktuelle bedrifter i ditt fylke

Finn lærebedrift

Ta kontakt

Frank Brendeløkken

Daglig leder

Tromsø

Truls Larsen

Opplæringskonsulent

Fauske

Jonny Gullholm

Opplæringskonsulent

Harstad

Claus A. Bergersen

Opplæringskonsulent

Finnmark

Kontorsteder

OKAB Nord avd. Nordland

Adresse

Postboks 464,
8201 Fauske

Besøksadresse

Sjøgata 86,
8200 Fauske

OKAB Nord avd. Troms

Adresse

Karlsøyvegen 18,
9015 Tromsø

OKAB Nord avd. Harstad

Adresse

Mølnholtet 42,
9414 Harstad

OKAB Nord avd. Finnmark

Adresse

Kronprinsensgt. 3,
9900 Kirkenes

Organisasjonsnummer: 976 774 442