Terje Sollid AS

Medlemsnummer: 13067
Organisasjonsnummer: 990011524
Adresse: Drammensveien 76
Besøksadresse: Drammensvn. 76, 3612 KONGSBERG
Postnummer: 3612
Poststed: KONGSBERG
Kommune: KONGSBERG
Fylke: VIKEN
Avdeling: MEF avd Buskerud
Region: Region Sørøst
Daglig leder: Tom Erik Aannestad
Telefon: +4794823672
E-post: tom.erik@t-sollid.no