Terje Hveding ANS

Medlemsnummer: 17361
Organisasjonsnummer: 987344156
Adresse: Lensmann Hvedingsvei 38
Besøksadresse: Lensmann Hvedingsvei 44
Postnummer: 9118
Poststed: BRENSHOLMEN
Kommune: TROMSØ
Fylke: TROMS OG FINNMARK
Avdeling: MEF avd Troms
Region: Region Nord
E-post: terje@brensholmen.biz