Opsal og Fjelnset AS

Medlemsnummer: 16216
Organisasjonsnummer: 932223937
Adresse: Kårøydalsveien 6
Postnummer: 7203
Poststed: VINJEØRA
Kommune: HEIM
Fylke: TRØNDELAG
Avdeling: MEF avd Trøndelag
Region: Region Midt
Daglig leder: Lars Aunbakk
Telefon: +4772454475
E-post: post.opsalogfjelnset@hemne.as
Nettside: www.opsalogfjelnset.no