Oppdal Sten AS

Medlemsnummer: 16394
Organisasjonsnummer: 966234547
Adresse: Kåsvn. 2
Besøksadresse: Kåsenvn. 2
Postnummer: 7340
Poststed: OPPDAL
Kommune: OPPDAL
Fylke: TRØNDELAG
Avdeling: MEF avd Trøndelag
Region: Region Midt
Daglig leder: Petter Bye
Telefon: +4772400080
E-post: petter@oppdalsten.no
Nettside: www.nornaturstein.no