Norsk Revegetering AS

Medlemsnummer: 17400
Organisasjonsnummer: 922661863
Adresse: Påls vei 7 c/o Ever as postboks 231
Besøksadresse: pålsvei 7, 8008 BODØ
Postnummer: 8001
Poststed: BODØ
Kommune: BODØ
Fylke: NORDLAND
Avdeling: MEF avd Nordland
Region: Region Nord
Daglig leder: Robin Danielsen
Telefon: +4791591525
E-post: robin@norskrevegetering.com