Monza Fjellsprenging AS

Medlemsnummer: 42124
Organisasjonsnummer: 922851441
Adresse: hovseterveien 96
Postnummer: 0768
Avdeling: MEF avd Oslo og Akershus
Region: Region Øst
Daglig leder: Mats Helland Hansen
E-post: mats.helland.hansen@outlook.com