Magne Sveen AS

Medlemsnummer: 12081
Organisasjonsnummer: 860318822
Adresse: Reinsvollvegen 50
Besøksadresse: Reinsvollvn. 50, 2830 RAUFOSS
Postnummer: 2833
Poststed: RAUFOSS
Kommune: VESTRE TOTEN
Fylke: INNLANDET
Avdeling: MEF avd Innlandet
Region: Region Øst
Daglig leder: Morten Sveen
Telefon: +4761159966
E-post: post@magnesveen.no