Kjell Runar Hoffart

Medlemsnummer: 13292
Organisasjonsnummer: 969942097
Adresse: Bendiksbyveien 13
Besøksadresse: Bendiksbyveien 13, 3340 ÅMOT
Postnummer: 3340
Poststed: ÅMOT
Kommune: MODUM
Fylke: VIKEN
Avdeling: MEF avd Buskerud
Region: Region Sørøst
Daglig leder: Kjell Runar Hoffart
Telefon: +4732786405
E-post: krhoffa@online.no