Boma Entreprenør AS

Medlemsnummer: 41864
Organisasjonsnummer: 826504102
Adresse: Røysumslinna 1
Besøksadresse: Amundrudvegen 88, 2770 Jaren
Postnummer: 2770
Poststed: Jaren
Avdeling: MEF avd Innlandet
Region: Region Øst
Daglig leder: Bjørn Steinar Borgli
E-post: bjorns@bomaentreprenor.no