Almås Maskin AS

Medlemsnummer: 16155
Organisasjonsnummer: 951843741
Adresse: Hindbjørgveien 25
Besøksadresse: Hindbjørgveien 7, 7387 SINGSÅS
Postnummer: 7387
Poststed: SINGSÅS
Kommune: MIDTRE GAULDAL
Fylke: TRØNDELAG
Avdeling: MEF avd Trøndelag
Region: Region Midt
Daglig leder: Oddleif Almås
Telefon: +4791789807
E-post: Oddleif@almasmaskin.no
Nettside: www.almasmaskin.no