Otts AS

Medlemsnummer: 16618
Organisasjonsnummer: 997471695
Adresse: Kvenildmyura 5
Besøksadresse: Kvenildmyura 5, 7093 TILLER
Postnummer: 7093
Poststed: TILLER
Kommune: TRONDHEIM
Fylke: TRØNDELAG
Avdeling: MEF avd Trøndelag
Region: Region Midt
Daglig leder: Geir Prytz Heen
Telefon: +4748100800
E-post: post@otts-as.no
Nettside: www.otts-as.no