KOG Anlegg AS

Medlemsnummer: 43941
Organisasjonsnummer: 915871399
Adresse: v/Kai Ove Gården Steinomsjeilen 2
Besøksadresse: v/Kai Ove Gården Steinomsjeilen 2, 2680 VÅGÅ
Postnummer: 2680
Poststed: VÅGÅ
Kommune: VÅGÅ
Fylke: INNLANDET
Avdeling: MEF avd Innlandet
Region: Region Øst
E-post: kaovga@gmail.com