Bli lærebedrift

Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp en opplæringsbedrift i følgende:

 • å søke om godkjenning for nye medlemsbedrifter (lærebedrift)
 • skrive lærekontrakter
 • utarbeide intern plan for opplæringen i bedrift
 • dokumentasjonssystem for lærlingene
 • rapportering om opplæringen til fylket
 • bistå bedriftene i oppfølgning og vurdering av lærlingene
 • gjennomføring av kurs og innmelding til ev. manglende teoriundervisning
 • melde lærlingen opp til fagprøve

Hverdag i en lærebedrift

Den daglige opplæringen og oppfølgingen av lærlingen er bedriftens ansvar. Lærebedriften skal gi underveisvurdering uten karakter. Underveisvurdering skal:

 • brukes som et redskap i læreprosessen
 • danne grunnlag for tilpasset opplæring
 • bidra til at du øker kompetansen din i faget
 • gis løpende og systematisk, som skriftlige eller muntlige meldinger.
 • gis begrunnet informasjon om hvilken kompetanse du har og veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din i faget.

Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering er gitt.

Som en del av underveisvurderingen skal det minst én gang hvert halvår være en samtale mellom lærlingen og instruktøren om utvikling i forhold til kompetansemålene i faget.

En lærekandidat, skal ha underveisvurdering i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidet for vedkommende.

Dersom det er spørsmål om det å bli opplæringsbedrift, ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor eller send e-post til okab@mef.no