Fagbrevkurs

01. januar • Hele landet

Kurset er tilpasset for lærlinger som mangler tverrfaglig eksamen.

Det blir lagt stor vekt på oppgaveløsing. Egeninnsats mellom samlingene er helt nødvendig. Etter kursets avslutning gjennomføres den teoretiske delen av fagprøven vanligvis ved en videregående skole i eget hjemfylke. Deltakerne MÅ selv melde seg opp til den teoretiske prøven ved eksamenskontoret i sitt eget fylke – vanligvis er dette felles via www.privatistweb.no

Kurset er lagt opp med tre felles samlinger og en samling der en velger å fordype seg i et fag.

  • Anleggsmaskinfører
  • Veg- og anleggsfaget
  • Fjell- og bergverksfaget

Mer informasjon og påmelding klikk her.